פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38דצמ20
איך נקבע חלקה היחסי של דירה בבניין משותף
כיכר השבת
משרד השיכון יכול להכריז על בניינים הממוקמים בשטח מסוים על פי חוק התכנון והבניה וחוק פינוי בינוי (פיצויים) כמתחם "פינוי בינוי" לפנות את התושבים הגרים באותו מתחם כדי להרוס את הבניינים ולבנות בנייני מגורים חדשים תחתם. תמ"א 38 שהיא תכנית לחיזוק מבנים שיעמדו בפני רעידות אדמה, יצרה תמריצים לגרום לכך שלדיירים בניינים שנבנו לפני שנת 1980, יהיה כדאי לבצע חיזוק המבנה, וזה נעשה על ידי הגדלת זכויות בנייה וגם בדרך של קיצור הבירוקרטיה הכרוכה בקבלת היתר בנייה. דירות הדיירים יכולות לקבל תוספת, בפרויקט של תמ"א 38, של עד 25 מ"ר, וב-150% בפרויקטים של פינוי בינוי. בנוגע לזכויות בעלי הדירות, עלתה השאלה האם כאשר יש שוני בין הדירות, כמו למשל נוף מיוחד או דירה בקומה גבוהה יותר, תינתן תמורה אחרת לבעלי הדירות. על פי פסק דין שפורסם לאחרונה, התמורה שתינתן לבעלי דירות לא קשורה באופן ישיר לשוויה אלא לחלקה היחסי של יחידת הדיור ברכוש המשותף. לפי ספק דין זה, בעל דירה שדירתו נמצאת בקומה גבוהה ועם נוף יפה יותר, יקבל את אותה התמורה שמקבל בעל דירה בקומה הנמוכה. אותו הדין במקרה שבלעי דירה הרחיבו את הדירה שלהם, כי גם במקרה זה בעלי הדירות יותר מבעלי דירות שלא ביצעו הרחבה, כי חלקה היחסי של הדירה ברכוש המשותף נותרה כשהייתה לפני ההרחבה. ברוב המקרים, החלק היחסי של יחידות הדיור ברכוש המשותף נרשם בפנקס הבתים המשותפים לפי סעיף 57 לחוק המקרקעין, כאשר ברירת המחדל נקבע כי מה שקובע את החלק היחסי ברכוש המשותף, הוא היחס שבין שטח הרצפה של הדירה לבין זה של כלל הדירות בבניין ואז חלקה היחסי של הדירה שהורחבה אכן עלה.
למאמר המלא