פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38דצמ8
תכנית שתגדיר את זכויות הבנייה בעיר יפו לפרויקטים של תמ"א 38
כלכליסט
סעיף 23 בתמ"א 38 מאפשר לרשות מקומית להכין תוכנית חליפית, אשר תשנה את זכויות הבנייה שמקבלים יזמים, זכויות שניתנות כדי לתמרץ אותם לבצע חיזוק בניינים שיעמדו בפני רעידות אדמה. הסעיף מאפשר להגדיל או לצמצם את זכויות הבנייה שנתנו בתמ"א 38. בכוונת עיריית תל אביב לפעול לפי סעיף זה, לאחר שקיבלה את אישור הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב, לפיו היא יכולה לפרסם הודעה על הכנת התוכנית מתוקף סעיף 23 זה. לאחר מיפוי העיר יפו ולאחר שיוגדרו האזורים שבהם יינתנו מלוא הזכויות מכוח תמ"א 38 ובאילו אזורים הזכויות האלה יצומצמו. כמו כן תפעל העירייה לאיתור מבני היסטוריים שהריסתם תימנע וכן כדי למנוע פגיעה בהם. באזור יפו העתיקה לא יתאפשר כלל לבצע פרויקט של תמ"א 38 והיא תתאפשר רק בבניינים המוגדרים "שיכונים" או במקרים חריגים שיקבלו את אישור מהנדס העירייה. מנהלת מחלקת תכנון יפו והדרום בעירייה, אירית סייג, מציינת כי ניתנים היתרים לביצוע תמ"א 38, בעיקר בחלק הדרומי הנמצא על גבול תל אביב שבו יש הרבה בניינים שיכונים רעועים. יזמים יכולים לקבל תוספת של עד 40 אחוזים של זכויות הבנייה הקיימות במגרש מסוים, בתמורה לכך שיתבצע לשימור של החלקים ההיסטוריים במבנה. יזמים יכולים להגיש ערער במקרה שבו מתנגדת העירייה לבקשת להיתר בנייה על פי תמ"א 38 מכיוון שמסמך מדיניות אינו תכנית. ולכן התכנית שמכינים עתה בעיריית תל אביב אמורה למנוע את המצב הזה.
למאמר המלא