פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38דצמ10
הסכם גם חדש ייחתם בירושלים
TheMarker
הסכם גג לבנייה של כ-15,000 יחידות דיור בירושלים נדון בין מטה הדיור במשרד האוצר לבין משרד הבינוי והשיכון ולבין רשות מקרקעי ישראל ועיריית ירושלים כאשר קרקע של אלפי יחידות דיור תשמש כקרקע משלימה אשר אמורה לתמוך בפרויקטים של התחדשות עירונית בשכונות הותיקות של העיר כאשר המדינה מקצה אותה במסגרת מכרזי התחדשות עירונית כתוספת ליזמים, כדי להפוך פרויקטים שלהם לרווחיים. זה יאפשר לבצע פרויקטים גם באזורי מגורים בהם ערך הקרקע נמוך ומספר הדירות הנוספות שהיזם יכול לבנות הוא מוגבל. מדובר על מספר מתחים כאשר הגדול ביותר הכלול בהסכם הוא מתחם "רכס לבן" הממוקם בדרום־מערב ירושלים ששם מתוכננות להבנות 4,000-5,000 יחידות דיור. גם שכונת מורדות ארנונה, אמורה להיות כלולה בהסכם הגם ושם ייבנו 2,500 דיורת וגם מתחם גבעת המטוס השוכנת בדרום מזרח ירושלים, נכלל בהסכם הגג ובו ייבנו 2,600 דירות כאשר 1,500 מתוכן הן קרקע מדינה והשאר ייבנו על קרקע פלסטינית פרטית. כמה מאות דירות ייבנו בכל אחת מהשכונות האלה: תלפיות מזרח, מורדות משואה, מורדות מלחה, פסגת זאב, נוה יעקב הגבעה הצרפתית. יש עדיין מחלוקות בין עיריית ירושלים לבין המדינה בעניין של הקרקעות שיוגדרו קרקע משלימה, כך מסר ארנון מרחב, מנכ"ל עיריית ירושלים. כמו כן מסר מרחב כי הקרקע המשלימה יכולה לתמוך בפרויקטים שבהם ייבנו עוד כ- 8,000 דירות במסגרת פרויקטים חדשים שיבוצעו בשכונות הוותיקות כמו קרית משה, קרית מנחם, קטמונית וגם חלקית משכונת קרית יובלץ
למאמר המלא