פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38דצמ4
ראש עיריית רמת מתנגד לפטור על היטל השבחה בתמ"א 38
Ynet
מהלכו של ראש עיריית רמת גן, ישראל זינגר, המאיים כי יגרום לכך שמיזמי תמ"א 38 בעיר יוקפאו אם לא ניתן יהיה היטל השבחה עליהם, עורר את כעסו של מי שהיה חבר אופוזיציה, כרמל שאמה. איומו של זינגר בא בעקבות תיקון 3א' לתמ"א 38 שהתקבל בחודש שעבר בקבינט הדיור, על פיו גדלו זכויות הבנייה כדי לאפשר כדאיות כלכלית לפרויקטים אלה. לטענת זינגר, מדובר ההכנסות מהיטלי השבחה שמיועדות להכין את התשתיות בעיר לתוספת הבניה. מהעירייה נמסר, כי הפטור מההיטל, אשר אושר בתיקון 3א' לתמ"א 38, יגרום נזק של כ- 75 מיליון שקלים. וועדת התכנון ובנייה בעיריית רמת גן, דנה בינואר 2014 בהיתר עבור תוכנית לביצוע תמ"א 38 ברחוב תש"י הנמצא בשכונת ראשונים הנמצאת בסמוך לבורסה. מדובר היה בתוכנית לבנות בניין בן 45 יחידות דיור במקום שתי וילות שאחת מהן היא של משפחתו של ישראל זינגר. כרמל שאמה שנכח בישיבה של הוועדה לתכנון ובנייה בעיריית רמת גן, אשר התקיימה בינואר 2014 שדנה באישור התוכנית שברחוב תש"י, טען שבשל ניגוד עניינים שיש מכך שחברי הוועדה הם חבריו לקואליציה של ראש העיר, הדיון צריך להתקיים בוועדה המחוזית. טענה זו נדחתה, ושאמה טען שניתנה הטבה גדולה למשפחת זינגר בשל הפטור מהיתר השבחה, ושזהו כסף שצריך היה לעבור לתקציבי הפיתוח של העיר רמת גן. מעיריית רמת גן נמסר כי במהלך השנתיים האחרונות נגבו היטלים ממאות פרויקטים בעיר ובכלל זה מהפרויקט ברחוב תש"י בו נגבו היטלי השבחה בסך של 1.6 מיליון שקלים.
למאמר המלא