פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38דצמ6
נדחה ערעור לפרויקט תמ"א 38 בשל דרישה לתוספת של 3 מ"ר
כלכליסט
הוועדה המקומית נתנה היתר בנייה לביצוע פרויקט תמ"א 38 במסלול של חיזוק ושיפוץ בניין ברחוב ברלינר בשכונת רמת אביב. 23 מתוך 24 בעלי דירות בבניין בן השלוש קומות חתמו הסכם מול חברה יזמית אשר הכינה תכנית שכללה מלבד החיזוק והשיפוץ, גם הוספת מעלית והרחבת הדירות הקיימות בבניין וכן הוספת דירות חדשות. בעלי הדירה היחידה שלא חתם על ההסכם דרש תוספת של 3 מ"ר לדירתם. בעלי הדירות האחרים פנו למפקחת על המקרקעין בעיר תל אביב בתביעה לאשר את הפרויקט חרף ההתנגדות וזו אכן אישרה אותו. בעלי הדירה הגישו ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב וטענו, בין השאר, כי ועדת הערר הורתה לתקן את התוכנית כך שהמרפסות יבוטלו או שלא יחרגו מקו הבניין ולכן היו המשיבים צריכים להגיש בקשה חדשה להיתר. עוד טענו המערערים שהתוכנית נוגדת מגבלות חדשות שהוועדה המחוזית פרסמה והמפקחת לא היתה יכולה לאשר את הפרויקט מבלי להתחשב בהן. השופטת יהודית שיצר דחתה את הערעור וחייבה את המערערים בהוצאות של 20 אלף שקלים. השופטת ציינה כי תנאי להגשת תביעה נגד דיירים סרבנים לפי חוק החיזוק הוא אכן היתר בנייה בתוקף, אך היא שללה את הטענה כי בוטל ההיתר שניתן למשיבים, מאחר וועדת הערר הוסיפה רק תנאי להיתר הקיים ולכן על המשיבים לתקן את הבקשה הקיימת ואין צורך שהם יגישו בקשה להיתר חדש. לעניין המגבלות החדשות שפרסמה הוועדה המחוזית, הבהירה השופטת כי קשורים לשינויים במישור התכנוני ואילו המפקחת עוסקת אך ורק בעניינים הקשורים בהיבט הקנייני.
למאמר המלא