פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38נוב29
לפני הגשת בקשה לתמ"א 38 יש להכריע בעניין חלוקת זכויות הבנייה
Ynet
בעלת דירת קרקע ברחוב הגליל, קיבלה מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיר בני ברק, בשנת 2013 היתר בנייה לפי תמ"א 38 המאפשר לה להרוס את הדירה הישנה שברשותה לנצל את חלקה היחסי בזכויות בגג כדי לבנות 6 יחידות דיור. התנגדותם של שניים מהשכנים מהבניין, נדחתה על ידי הועדה, אך אלה הגישו ערר ובו טענו כי הזכויות הבנייה בגג שייכות לכל בעלי הדירות בבניין ולא כולם נתנו את הסכמתם לכך. ועדת הערר קיבלה את טענתם של השכנים המתנגדים וקבעה כי עדיין לא הוכרעה המחלוקת על הבעלות היחסית של זכויות הבנייה, שהן נכס משותף ובעלת הדירה לא הצליחה להוכיח את זכויות הבנייה הספציפיות שלה. וועדת הערר ציינה כי אין להחיל את תמ"א רק על חלק של הבניין. גם ההכרעה בעניין העתירה שהגישה בעלת הדירה לבית המשפט כנגד ועדת הערר ובו טענה הבנייה תתבצע בשטח שבבעלותה ולא ברכוש המשותף, נדחתה למועד מאוחר יותר עד שתהיה הכרעה בעניין חלוקת הזכויות בנייה בבניין. השופטת יהודית שיצר ביססה את קביעתה כי יש צורך בהכרעה בעניין חלוקת זכויות הבנייה טרם שמגישים בקשה להיתר בנייה לפי תמ"א 38, על פסק דין "בני אליעזר" שבו נקבע כי זכויות הבנייה הן נכס משותף ורק הסכמה של כלל השותפים תאפשר ניצול שלהן. השופטת הטילה על בעלת הדירה את הוצאות המשפט בסך של 20,000 שקלים ועוד הטילה עליה לשלם 40,000 שקלים לשני השכנים המתנגדים.
למאמר המלא