פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38ספט24
הצעה חדשה לחישוב זכויות בנייה בתמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה
TheMarker
סוגיית חישוב זכויות הבנייה לתמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה, עדיין לא הוכרעה וזאת שנה אחר שהיועץ המשפטי לממשלה לא קיבל את השיטה המחשבת זכויות מורחבות, וטען כי תוספות הבנייה צריכות להיחשב על פי שטחי הקומות הקיימות. קביעתו זו של היועץ המשפטי ניתנה לאחר שוועדות התכנון והבנייה היו מחשבות את תוספת הקומות לפי השטח המקסימלי של הדירה, שניתן היה לנצל, אילו כל זכויות הבנייה במגרש היו מנוצלות. זאת הייתה הפרשנות לתמ"א שנקבעה על ידי עו"ד מיכה גדרון, מי שהיה יו"ר ועדת הערר מחוזית תל אביב. לפני כשבועיים הוצעה שיטת חישוב אחרת על ידי אביגדור יצחקי, יו"ר המועצה לתכנון ולבנייה ועתה הועלתה נוסחה נוספת שהיא מרוככת יותר מאשר קודמתה. על פי השיטה החדשה יחושבו זכויות הבנייה באופן מדורג, המתייחס לגובהו של הבניין הקיים. בניינים בגובה של עד שתי קומות וחצי יזכו לתוספת של שתי קומות וחצי. בניינים בגובה של 3 קומות יזכו לתוספת של שלוש קומות ואילו בניינים בני שלוש קומות וחצי או יותר יזכו לתוספת של שלוש קומות וחצי. יצחקי הסביר את ההיגיון בהצעה נוספת בתוך פרק זמן של שבועיים בכך כוונת השיטה המוצעת היא לשמר את הכדאיות הכלכלית לביצוע פרויקטים של תמ"א 38, והפעם ההצעה זוכה לתמיכה של משרד המשפטים. יתרונה של ההצעה החדשה על פני זו שהוצגה לפני שבועיים לדברי יצחקי, הוא שבזו החדשה, לא נדרשת הפקדה מחדש להתנגדויות ולכן לא נדרש הליך תכנון חדש.
למאמר המלא