פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38ספט19
עם מי כדאי להתייעץ אתם לפני שחותמים על הסכם לביצוע תמ"א 38
LawGuide
תמ"א 38 היא תכנית שמטרתה היא חיזוק מבנים כדי שיוכלו לעמוד בפני רעידות אדמה, כאשר למעשה מדובר בעסקה בין בעלי דירות לבין קבלן כאשר הראשונים מוכרים את זכויות הבנייה לקבלן ובתמורה הוא נותן שירותי בנייה, ובכלל זה הרחבת דירותיהם, תוספת מרפסות ומרחבים מוגנים, שדרוג הבניין, עיצוב מחדש של החזיתות, הוספת מקומות חניה. כל זה בנוסף לחיזוק המבנה. כל אלה ניתנים כתמריץ לבעלי הדירות לבצע את ההסכם מול הקבלן לביצוע פרויקט של תמ"א 38 במסלול של הריה ובנייה, כאשר נדרשת הסכמה של 80 אחוזים מדיירי הבניין, וכן קבלת היתר להריסת בניין הקיים ובניית בניין אחר תחתיו. מומלץ כי לפני שבאים לבחון הצעה מקבלן, על בעלי הדירות להכיר מהן הזכויות שיש לבניין לביצוע תמ"א 38 . את הבדיקה הזאת עושים בעזרת אנשי מקצוע כאשר מהנדס בניין בודק האם הבניין עמיד בפני רעידות אדמה, תפקיד האדריכל בבדיקה בשלב הזה הוא למצוא פתרונות לחיזוק המבנה ולתוספות שייבנו. שמאי המקרקעין, מסייע בהערכת העלויות של הבנייה וכן בחינת תכנית בניין עיר החלה על המגרש. תפקידו של עורך הדין, בשלב של טרם חתימה עם הקבלן, הוא לברר בלשכת רישום מקרקעין את מצב הנכס וכן האם יש בעיות ברישום בטאבו או בבעלות הנכס, או כל עניין אחר שעלול לעכב את קבלת ההיתר. בשלב הבא של בדיקת הצעות של ביצוע הפרויקט, מומלץ לבחון שלוש הצעות שונות מקבלנים, לבחון עבודות קודמות שהם ביצעו כדי להתרשם מפרויקטים של תמ"א 38.
למאמר המלא