פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38מאי17
מערכת "רישוי זמין" תרכז את כל הליכי הרישוי במקום אחד
גלובס
תקנות חדשות יחייבו מעתה את ועדות התכנון בארץ למסור מידע מלא ומפורט לגבי התוכניות, כמו גם לגבי התנאים והמגבלות לעניין הבנייה המבוקשת. על תקנות אלה חתם שר האוצר, משה כחלון, והן מהוות עוד צעד ברפורמה בחוק התכנון והבנייה. תקנות אלה באות גם לשפר את משך הזמן של מתן היתרי הבנייה ברשויות המקומיות שעד היום לא היה מוגבל ועל פי התקנות החדשות, יוגבל ל-90 יום. המצב שהיה קיים עד כה, גרם לכך יש רשויות מקומיות שבהן הוצאת היתר בנייה ארכה שנה ויותר. ההגבלה ל-90 יום היא גם תנאי שהוכנס להסכמי הגג שנחתמו מול הרשויות המקומיות. בנוסף לכך מתבצעת הטמעה של מערכת "רישוי זמין" שאמורה להסדיר את כלל הליכי הרישוי שיתבצעו באמצעות המערכת המקוונת אשר תרכז את ההליכים, המידע וכן את האישורים הנדרשים במקום אחד.
למאמר המלא