פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38מאי16
כאשר בוחנים אפשרות לביצוע תמ"א 38 כדאי לקבל לפחות שתי הצעות
גלובס
הבעיה בפניה ניצבים בעלי דירה, ברי מזל, הנמצאת באזור הביקוש והמבקשים לממש את הפוטנציאל שמאפשרת תמ"א 38 היא היכולת לבחון את ההצעות שהם מקבלים האם ניתן בכלל ליישם אותה. מוטב שבדיקה שיש ליזם המציע את הניסיון והיכולת הכלכלית לבצע את הפרויקט תהיה הצעה נוספת, גם כאשר ההצעה שניתנה היא מפתה מאוד. הצעה נוספת מאפשרת לעוד חוות דעת מקצועית שניתנת לאחר בדיקת הפרויקט הן מההיבט התכנוני והן מההיבט הכלכלי. ולכן בפרויקטים של תמ"א 38, צריך לדאוג לקבל לפחות שתי הצעות משני יזמים שונים. אם יש הבדל משמעותי בין שתי ההצעות בתמורה המוצעת או למשל במספר הקומות בבניין, זהו סימן לכך שישנה איזו חוסר ודאות בנוגע לכדאיות הכלכלית של הפרויקט. במקרה כזה כדאי לבחון את האפשרות לתת את ההצעות שהוגשו לשמאי מקרקעין כדי שהוא יבחן אותן. פנייה לקבלת הצעות משני יזמים לפחות גם טובה לבעלי הדירות כי כך נוצרת תחרות והתמורה שהם יקבלו תהיה טובה יותר, וזה בנוסף לאפשרות של בדיקה מקצועית נוספת שאינה כרוכה בעלות מצד בעלי הדירות. הליך כזה של בדיקת הצעות נוספות כבר גרם לשינוי מתווה ההפרויקט, אם מדובר על מעבר מהצעה לשיפוץ קוסמטי לתהליך של פינוי-בינוי, או לדוגמא, הצעה שקיבלתם להוספת מרפסת ולבסוף קיבלתם בניין חדש.
למאמר המלא