פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38מאי10
נספחים אותם נדרש היזם לצרף לבקשת היתר בניה בפרויקט תמ"א 38
גלובס
פרויקט של תמ"א 38 מספק פתרון למבנה אחד ועל פניו נראה שאין בו כדי להביא בחשבון את המרחב הציבורי ולאלמנטים סביבתיים מעבר לטובת הבניין עצמו. יחד עם זאת נכללים הפרויקטים מהסוג הזה תחת הקטגוריה של התחדשות עירונית והמדינה כמו גם הרשויות צריכות להביא בחשבון גם מה שקורה בסביבת המבנה. כאשר יזם מגיש תכניות להיתר בנייה, עליו להגיש גם נספחים שבהם יש התייחסות לעניין ההשתלבות של הפרויקט עם המרקם החברתי בו הוא נמצא. עצם הגשת נספחים אלה בשלב מוקדם נועד גם לתת תשובות להתנגדויות בהמשך התהליך ובכך לקצר לאחר מכן את התהליך. בעיית החניה למשל היא דוגמא לכך שיזמים מעדיפים לפתור אותה מאשר לשלם כופר חניה לעירייה והסיבה לכך היא שתשלום כופר, לא משפיע על ערך הדירה ואילו תוספת חניה מעלה באופן משמעותי את שוויה. אחד הנספחים לבקשת היתר בנייה הוא נספח חניה ובו צריך היזם להסביר כיצד ישפיע הפתרון לחנייה של היזם על הסביבה, כך מציין האדריכל אסף שאול. אם הצבת פתרון החניה ממוקם בצידי המגרש, במקום שהוא נמצא בקרבת בניין סמוך, צריך היזם לפרט איך ישפיע הפתרון הזה על הגישה לאותו בניין, או מהן התשובות לגבי מפגעי הרעש שהמתקן מייצר. הנספח צריך להתייחס גם למקרים בהם פתרון החנייה, גורע ממספר מקומות החניה הציבורית ברחוב.
למאמר המלא