פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38ינו19
ספקות לגבי יעילות כוונת הממשלה להרחיב סמכויות הותמ"ל
TheMarker
התגובות לפרסום הידיעה על הצעת החוק הבאה להרחיב את הסמכויות של הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור - ותמ"ל – לא תמיד נלהבות למרות שמטרת החוק המוצע הוא לפשט ולזרז את הליכי התכנון של תכניות פינוי-בינוי. על פי הצעת החוק, ניתן יהיה להגיש תכניות של פינוי-בינוי על קרקע פרטית מרובת בעלים לאישור הותמ"ל. עו"ד זיו סימון סבור שהצעד של משרד האוצר הוא בכיוון הנכון, אך נדרש לדעתו מהלך דרסטי יותר בנוגע לפינוי-בינוי אשר ימקם אותו בראש סדר העדיפות הלאומי, ויאפשר קיצור הליכים. צעד כזה יוכל למשוך את היזמים הנמנעים כיום להיכנס לפרויקטים של פינוי-בינוי בשל ההליכים התכנוניים הנמשכים לאורך שנים. קיצור הליכי התכנון וקביעת לוח זמנים שלא יעלה על שנה, יביא לשינוי הנדרש כדי לממש את הפוטנציאל הטמון בתכניות פינוי-בינוי, לדברי עו"ד סימון. גם עו"ד מירי דונין, לא סבורה שהחוק המוצע הוא הדרך להשגת היעד של הגדלת היצע הדירות. לדעתה, קיימות כבר ועדות תכנון ואם יש בעייה של מחסור בכוח אדם, צריך לחזק את הוועדות האלה. עו"ד מארק שיפמן, מצטרף לדעת מבקרי המהלך בטענה שיש בחוק המוצע סתירה מכיוון שהממשלה מחזקת במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה את הרשויות המקומיות מחד, אך מאידך מקדמת חוק שהוא בשליטת הממשלה, במסלול עוקף וועדות.
למאמר המלא