פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38ינו17
אושרה הצעת חוק שנועדה להקטין את תופעת קבלני החתימות
TheMarker
אחת התופעות אשר גורמות להתייקרות פרויקטים של התחדשות עירונית היא מעורבותם של "קבלני חתימות" בתהליך ולפעמים גם מונעות את האפשרות לביצוע הפרויקט. הם באים בקשר עם בעלי הדירות בבניינים אשר ממוקמים באזורים המיועדים לביצוע פרויקטים של פינוי-בינוי וחותמים אתם על הסכם לביצוע פרויקט של פינוי-בינוי למרות שהם אינם יזמים ואין להם את ההכשרה המקצועית או את היכולת הכלכלית לבצע את הפרויקט. הם משמשים כגורם המייצג את בעלי הדירות מול יזמי פינוי-בינוי כאשר הם דורשים לעצמם חלק מהרווח של הפרויקט ובכך מייקרים את עלות הפרויקט. ועדת השרים לענייני חקיקה נדרשת לנושא זה והיא אישרה הצעת חוק, שהגיש משרד המשפטים, המטפלת בתופעה זו של קבלני החתימות הנקראים "מארגני עסקות התחדשות עירונית" אשר מחתימים את בעלי הדירות בהסכם הכובל אותם אליהם בהסכם לפני ההתקשרות מבלי שיוכלו להתקשר עם גורמים אחרים גם אם הגורם המחתים לא מצליח להתקדם בגיבוש ההסכמות לשם מימוש העסקה. חוק נוסף שהגיש משרד המשפטים, נועד לטפל בתופעה של בעל דירה המסרב לצרף את הסכמתו לביצוע פרויקט של פינוי-בינוי בהתנגדות המוגדרת בלתי סבירה. התנגדות של בעל דירה לביצוע עסקה של פינוי-בינוי נותנת בידיו עמדת מיקוח אותה הוא עלול לנצל לרעה ואף עלול להכשיל את העסקה. החוק המוצע נותן בידי בית הדין את הזכות להורות על פינוי בעל דירה כך שמימוש העסקה יוכל להתבצע.
למאמר המלא