פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38ינו18
מאבק כנגד מסמך המדיניות של עריית חיפה בנוגע לתמ"א 38
Zepo
חוות דעת שפרסם עו"ד מיכה גדרון מה שהיה יו"ר ועדת הערר של מחוז המרכז, המתייחסת למדיניותה של עיריית חיפה לגבי תמ"א 38, קובע כי באופן מעשי, לא ניתן לבצע בעיר חיפה פרויקטים של תמ"א 38. בחוות הדעת מתייחס גדרון לפתיח של המסמך שגובש על ידי העירייה, המבשר כי היא מעודדת ביצוע של חיזוק מבנים לעמוד בפני רעידות אדמה, בשל מיקומה באזור רגיש מהבחינה הססמית, וכן נמצאת תחת איום בטחוני. אך בניגוד לפתיח זה, המהווה הכרה בנחיצות ההכרחית של ביצוע פרויקטים של חיזוק מבנים במסגרת תמ"א 38, ההוראות במסמך המדיניות של העירייה מגדירים מגבלות בכל התחומים החשובים לקיום כדאיות כלכלית בפרויקטים כאלה. כמו למשל צמצום מספר הקומות הנוספות שיתאפשרו באזורים מסוימים, כמו הגבלה הצפיפות שתותר, כמו קביעת תקן חנייה מחמיר וכמו מגבלות הנובעות משיקולים של הסתרה של הנוף. מגבלות כאלה מצמצמים במידה ניכרת את האזורים בהם יהיה כדאי לבצע פרויקטים של תמ"א 38 רק לאזורים היקרים ביותר והמשתמע מכך הוא שזה יהפוך להיות תמ"א לעשירים. 22 חברות הפועלות בתחום של התחדשות עירונית חברות יחד עם תושבי העיר למאבק משותף כנגד הגזירות הבאות לידי ביטוי במסמך המדיניות והמיושמות על ידי העירייה.
למאמר המלא