פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38ינו18
תיקון לחוק בקשר לקרקע פרטית מרובת בעלים
TheMarker
מתברר כי משך הזמן הנדרש לאישור תכנית מועדפת לדיור הוא קצר באופן משמעותי מהזמן הדרוש לאישור תכנית הנמצאת במסלול תכנוני רגיל. זאת הסיבה שמשרד האוצר פועל לקידום חקיקה אשר תרחיב באופן משמעותי את הסמכויות של הוועדה הארצית לתכנון ובנייה במתחמים מועדפים (ותמ"ל). ההצעה של משרד האוצר היא להרחיב את סוג התכניות שאפשר יהיה להביא לאישור הותמ"ל כך שהיא תדון גם בתכניות של פינוי-בינוי וכן גם לגבי תכניות המיועדות להתבצע כל קרקע בבעלות פרטית, וזאת כדי לאפשר הגדלת היצע הדיור. אישור פרויקטים שיבוצעו על קרקע פרטית שיש לה מספר בעלים רב, הוא תהליך ארוך ונמשך על פני שנים רבות, בשל הקושי הקיים בהליך של איחוד וחלוקה הנדרש לשם חלוקת הזכויות בין כל בעלי הקרקע. קושי זה מהווה את אחד החסמים לניצול מיטבי של הקרקע להגדלת ההיצע של יחידות הדיור. החוק החדש מגדיר מושג של "קרקע מרובת בעלים" שהוא קרקע שיש בה לא פחות מ-50 בעלים, כאשר חלקו של כל אחד מהם, אינו עולה על 15% מכלל השטח, אך שהוא אינו המדינה עצמה. על פי החוק המוצע, צוות הכולל את נציג שרת המשפטים, וכן נציג מנהל התכנון ונציג משרד האוצר ייתן המלצות, פעמיים בשנה, לקביעת קרקע מרובת בעלים כמתחם מועדף לדיור.
למאמר המלא