פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38ינו17
בעלי דירות יוכלו לתבוע פיצויים מדייר סרבן המכשיל פינוי-בינוי
Ynet
שתי הצעות חוק שהוגשו לוועדת השרים לחקיקה לביצוע שני תיקונים בחוק פינוי-בינוי אשר הגישה שרת המשפטים, איילת שקד, אושרו היום. הצעות חוק אלה נועדו לסלק חסמים לפרויקטים של התחדשות עירונית הגורמים לעיכובם. התיקון הראשון מתייחס לתופעה של יזמים אשר מחתימים את בעלי הדירות בבניין על הסכם קדם-התקשרות לביצוע פרויקטים של תמ"א 38, הכוללים סעיפים שמיועדים להבטיל בלעדיות ליזמים. סעיפים אלה מונעים מבעלי הדירות לקדם התקשרות עם גורמים אחרים והם כבולים בהסכם זה למארגני ההחתמה (המכונים "מאכערים") גם במקרים שהוא לא מצליח לממש את העסקה או שאינו מצליח להחתים את הרוב הדרוש של בעלי הדירות. על פי התיקון לחוק תידרש חתימת הסכם בכתב ולא רק בעל פה, ורק אחרי שיוכנסו כל בעלי הדירות שבו יוסבר להם עיקרי ההסכם. בהסכם יידרש לכלול פרטים מהותיים כך שבעלי הדירות לא יימצאו במצב שהם חותמים על הסכם שלא מפורטים בו התנאים הבסיסיים. התיקון השני בחוק, מתייחס לבעלי דירות סרבניים אשר מתנגדים לחתימה על הסכם לפינוי-בינוי באופן לא סביר וזאת כדי לנצל עמדת מיקוח לשימוש בחוק לרעה אשר גורם לפעמים להכשלה של כל העסקה. התיקון מאפשר לבעלי הדירות האחרים לתבוע פיצויי נזיקין מבעלי הדירות הסרבנים לביצוע פרויקט של פינוי-בינוי בשל הנזק שנגרם להם בהכשלת הפרויקט.
למאמר המלא