פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38ינו18
האוצר יוזם תיקון לחוק הותמ"ל כדי לקדם תכניות פינוי-בינוי
גלובס
משה כחלון, שר האוצר, פועל להורדת מחירי הדיור והצעד החדש שהוא נוקט היא ההחלטה כי מתחמי פינוי-בינוי יידונו בוועדה לקידום מתחמים מועדפים (ותמ"ל) וזאת כדי להאיץ את התהליכים. את המהלך הזה משרד האוצר על ידי תיקון לחוק הותמ"ל אותו הוא מקדם אשר בשלב הראשון פורסם תזכיר חוק שבו מבקשים לבצע שינויים שירחיבו את סמכותה של הותמ"ל, מתוך מגמה לוותר על הקביעה המקורית בחוק לפיו 30 אחוזים מיחידות הדיור שיאושרו בוועדה יהיו יחידות דיור להשכרה אלא אם כן האוצר יוכל לנמק את הויתור על דרישת האחוזים הזאת. במסגרת התיקון לחוק הוויתור על דרישת היקף הדירות להשכרה יוכל להתבצע באופן פשוט ובצורה קלה יותר. מטרת התיקון בחוק היא לקצר את הזמן אישור התוכניות של פינוי-בינוי במתחמים מועדפים לדיור. כיום הזמן הממוצע לאישור תכניות לביצוע פינוי-בינוי הוא כחמש וחצי שנים, מה שמונע קידום פרויקטים של התחדשות עירונית. בנוסף לכך מטפל התיקון בחוק בקרקע פרטית כאשר יש בה מספר בעלים העולה על 50 כאשר לאף אחד מהבעלים אין בעלות על יותר מ15- אחוזים משטח הכולל של המתחם, וכאשר ניתן לבנות במתחם מעל 1,500 יחידות דיור. זה נועד להתגבר על בעיות של מתחם עם ריבוי בעלים המהווה חסם לקידום פרויקט. התיקון לחוק יעבור להערות הציבור והשרים לאחר מכן יעבור לוועדת השרים לחקיקה ועד לאישור מליאת הכנסת.
למאמר המלא