פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38ינו11
הוועדה המחוזית של תל אביב בעד פרשנות מצמצמת לזכויות הבנייה
גלובס
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז תל אביב מתנגדת לפרשנות המרחיבה ועל המלצתה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה בקשר לחישוב זכויות הבנייה בפרויקטים שנעשים מכוח תמ"א 38 במסלול של הריסה ובנייה. את עמדתה הביעו בוועדה המחוזית בהתייחסות שהועברה למנהל התכנון במסגרת תקופת ההפקדה לתיקון 3א' לתמ"א 38, אשר על ניסוחו הסופי עמלים אנשי מקצוע כשהם מקבלים את ההערות מצד גורמים שונים. הוועדה המחוזית מיישרת למעשה קו עם עמדת היועץ המשפטי לממשלה שנקט בפרשנות המצמצמת כפי שבאה לידי ביטוי במסגרת ערר שהוגש בעניין של היתר בנייה לפרויקט של תמ"א 38 ברחוב קק"ל בעיר גבעתיים. עמדת הוועדה המחוזית בתל אביב, מדגישה את המאבק בין המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לבין המועצה הארצית לתכנון ובנייה בנושא חישוב זכויות הבנייה ובכך משמרת את מצב אי הוודאות הקיים בעניין זה ויוצרת בלבול אצל היזמים כמו גם אצל הרשויות המקומיות. חוקר מקצועי שימונה לצורך העניין ישמע את ההערות שהוגשו לתיקון המוצע לחוק לאחר סיום תקופת ההפקדה, ועליו מוטל יהיה להגיש את ההמלצות למועצה הארצית לתכנון ובנייה אשר תידרש להחליט האם לקבל או לדחות את ההערות וההשגות. צפוי כי החלטת סופית בנוגע לתיקון החוק, תתקבל בתוך מספר שבועות.
למאמר המלא