פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38ינו13
בית המשפט יוכל להורות על פינוי דייר סרבן לשם ביצוע פרויקט פינוי-בינוי
גלובס
הצעת חוק אשר שתעלה בשבוע הבא לוועדת השרים לענייני חקיקה נועדה להתמודד עם תופעה של "דיירים סרבנים" אשר מעכבת קידום של חלק מהפרויקטים של פינוי-בינוי ולעיתים אף מונעת מהם לצאת לפועל. זה קורה כאשר דייר אחד או יותר מעמידים תנאים לשם חתימה על הסכמתם לביצוע הפרויקט, שהם אינם סבירים וזאת מתוך עמדת מיקוח. על פי התיקון המוצע החוק בעלי הדירות האחרים יוכלו לתבוע לשם את הדיירים הסרבנים, כאשר הסירוב אינו מוצדק. החוק יעניק לבית המשפט את הסמכות להוציא צו לפינוי בעל הדירה הסרבן ולמנות אדם אחר שיהיה מוסמך להתקשר בעסקת הפינוי-בינוי בשם בעל הדירה המסרב, וזאת כדי לאפשר את קידום הפרויקט. מדובר על מקרה שיש כבר הסכמה של לפחות 80 אחוזים – רוב מיוחס - מבעלי הדירות לביצוע פינוי-בינוי וישנו דייר המסרב באופן בלתי סביר. החוק המוצע מאפשר לבית המשפט גם את מה שכבר קיים כיום, לקבוע פיצוי לבעלי הדירות שנפגעו מהסירוב. הצעת החוק הזאת נתקלת בהתנגדות של ארגונים חברתיים הטוענים בשימוש באמצעים קיצוניים מדי ובהטלת סנקציות מבלי לבחון חלופות. את הצעת החוק מקדמים יו"ר ועדת השרים לענייני חקיקה, שרת המשפטים, איילת שקד, יחד עם יו"ר הוועדה המיוחדת לרפורמות בכנסת, חבר הכנסת אלי כהן.
למאמר המלא