פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38ינו13
שתי הצעות חוק חדשות שיאשרו לקדם יותר פרויקטים של התחדשות עירונית
Ynet
איילת שקד, שרת המשפטים ביחד עם שר השיכון והבינוי ניסחו שתי הצעות חוק חדשות במטרה לקדם פרויקטים בתחום של התחדשות עירונית. הצעה אחת היא לחוק בנושא של הסכמי קדם-תקשורת בתחום של פינוי-בינוי, המכונה "חוק המעכרים" ונועד להתמודד עם התופעה של החתמת בעלי הדירות על הסכמים של קדם-התקשרות, לביצוע פרויקטים של התחדשות עירונית, הן של תמ"א 38 והן של פינוי-בינוי, אשר כובלים את בעלי הדירות בהמשך. בעלי הדירות חותמים על הסכם שיש בו התחייבות לבלעדיות מה שמונע בהמשך מבעלי הדירות לקדם את הפרויקט עם גורם אחר. במקרה זה, אם רק חלק מבעלי הדירות חותמים על הסכמתם, לא ניתן להמשיך לקדם את הפרויקט בערוצים אחרים. החוק החדש מנסח את התקופה בה יהיו החותמים כבולים להסכם שחתמו ולאחריה תפקע תוקפו של ההסכם. החוק החדש גם דורש שההסכם יכלול פרטיים מהותיים של התוכנית המוצעת לבעלי הדירות, כדי שלא יקרה מצב שהם חותמים על הסכם כאשר לו ידועים להם התנאים הבסיסיים שלו. הצעת החוק השניה, באה להתמודד עם התופעה של "דייר סרבן" אשר מונעת מחלק מהפרויקטים של פינוי-בינוי לצאת פועל כאשר דייר אחד או יותר מעמידים תנאים לא סבירים להסכמתם לחתום מתוך עמדת מיקוח. על פי הצעת החוק בעלי הדירות האחרים יוכלו לתבוע לשם קבלת פיצוי את הדיירים הסרבנים, כאשר הסירוב אינו מוצדק.
למאמר המלא