פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38ינו5
תמ"א 38 במתחם העיר ההיסטורית בירושלים
TheMarker
בשנת 2009 הוגשה לוועדה המקומית ירושלים, בקשה להיתר לחיזוק שני מבנים שנמצאים על מגרש ברחוב דור דור ויושביו בירושלים, על ידי עשרה בעלי זכויות במגרש. בבקשה ציינו המבקשים כי ברצונם לבנות באותו מגרש גם שלושה מבנים חדשים. הבקשה אושרה על ידי הועדה מאחר והיא תאמה לדעתם את עקרונותיה של התוכנית הקיימת. אחרי שכבר החלו העבודות הגישו בעלי הזכויות, בשנת 2014, בקשה גם לתוספת זכויות לפי תכנית לשימור הסביבה ההיסטורית של העיר ירושלים, לפיה ייהרסו שני המבנים הישנים. גם בקשה זו אושרה על ידי הוועדה המקומית. שלושה תושבים הגישו ערר על האישור הזה בטענה שהשינויים שייגרמו לקווי הבניין בצורה של המבנים וכן בגובהם. בוועדת הערר התפתח דיון סביב התוכנית לשימור העיר ההיסטורית ואם אפשר יהיה ליישם בחלק זה של העיר את עקרונות תמ"א 38. וועדת הערר לתכנון ולבנייה , בראשות עו"ד אליעד וינשל, החליטה לא לקבל את טענת המעררים ולאשר את ההריסה וזאת למרות שהנציגה של מתכננת המחוז התנגדה כי לדעתה הבנייה הזאת לא מתאימה למרקם הקיים ושאין לו שום הצדקה. בנימוקי ההחלטה ציינה וועדת הערר כי יש לקבוע הוראות אשר יעודד את חיזוק המבנים גם באזור רגיש וייחודי מהבחינה התכנונית כפי שקיים במתחם העיר ההיסטורית בירושלים.
למאמר המלא