פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38ינו6
יזמים לא יוזמים באילת פרויקטים של תמ"א 38
אילת mynet
לאחרונה עבר בכנסת בקריאה שניה ושלישית, תיקון לחוק התכנון והבנייה, אשר מאפשר לוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה לאשר תוספת של 20 אחוזים לשטחי הבנייה כאשר מדובר בפרויקטים של התחדשות עירונית הנעשית בבנייה רוויה והמיועדת לדירות מגורים. התיקון לחוק התקבל בשלב זה בהוראת שעה אשר תוקפה הוא למשך של 5 שנים. היזם אשר יקבל את ההקלות הנובעות מהתיקון לחוק יחוייב להתחיל את הבנייה לא יאוחר משנה לאחר קבלת ההיתר. מגבלה זאת נועדה לזרז את תהליכי הוספת יחידות הדיור. יזם שלא יחל בבנייה שנה מאז קבלת ההיתר, תמנע ממנו הזכות ליהנות מתוספת השטח למעט מקרים מיוחדים שבו תינתן לו ארכה של שנה נוספת להתחלת הבנייה. לא נראה כי באילת ישנה היענות לביצוע פרויקטים של תמ"א 38 או של פינוי בינוי ושמצב זה משתנה בעקבות הקידום של התיקון לחוק. משרד הבינוי פרסם לפני כשנה קול קורא הפונה אל היזמים להציע תכניות לביצוע פרויקטים של תמ"א 38, אך רק יזם אחד נענה לקריאה והגיש 3 הצעות עבור שלושה בניינים בעיר אילת. כדי לעודד את היזמים לביצוע פרויקטים של חיזוק המבנים מכוח תמ"א 38, הציע משרד הבינוי, לבנות תוספת של שתיים וחצי קומות על הבניין אותו מחזקים ובנוסף לכך קומה מפולשת בנוסף לתוספת הבנייה של 25 אחוזים לבניית ממ"דים ומרפסות ומעבר לכך גם מענק של 90 אלף שקל לכל דירה.
למאמר המלא