פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38ינו6
מתי נוהגים להתקשר ישירות לקבלן ומתי ליזם בפרויקטים של תמ"א 38
גלובס
בפרויקטים של התחדשות עירונית, שהם מסובכים יותר מפרויקטים של ייזום אגיל, ישנה חשיבות של הפרדת הישויות של תפקיד היזם לבין זה של הקבלן המבצע. היזם אחראי על כך בעלי התפקידים האחרים מלבד אלה האמונים על מלאכת הבנייה עצמה. תפקידיו כוללים את ההתקשרות עם בעלי הדירות, והבאתם לשלב של חתימה על הסכמתם, הוא אחראי גם על עבודת התכנון, כמו גם ענייני השמאות, המימון והביטחונות, הרישוי, עבודות הפיקוח ועוד. האינטרס של בעלי הדירות קיים למן הרגע הראשון וזאת עוד סיבה להפרת הישויות בין היזם לקבלן. יש לתת להם אפשרות להיות מעורבים בתהליכי קבלת ההחלטות של בחירת יזם ובחירת הקבלן כדי שהפרויקט יתנהל לשביעות רצונם, לכל אורך חיי הפרויקט וגם לאחר שלב האכלוס. בשל המעורבות הזאת של בעלי הדירות יש חשיבות לתפקידו של העורך דין שנבחר, סבורה עו"ד הילה להב, ואופן ההתקשרות בין בעלי הדירות משתנה בהתאם לסוג הפרויקט. כאשר מדובר בפרויקט של תמ"א 38 במסלול של חיזוק המבנה, נוהגים בעלי הדירות להתקשר ישירות מול הקבלן, ואילו כאשר מקובל בפרויקט של תמ"א 38 במסלול של הריסה ובנייה, אשר דומים באופיים לפרויקטים ייזומיים בתחום הנדל"ן, כאשר קיימת החובה של מתן חוק מכר נוהגים בעלי הדירות להתקשר עם היזם.
למאמר המלא