פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38נוב20
הנחייה להכנת תיקון לתמ"א 38 הועברה למינהל התכנון
כלכליסט
בחודש ספטמבר 2015, הוצגה עמדת היועץ המשפטי לממשלה, בדיון בבית המשפט במחוזי בתל אביב, בנוגע לביצוע בפרויקט של של תמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה ברחוב קק"ל בעיר גבעתיים, אשר נקטה בפרשנות המצמצמצ של זכויות הבנייה. לפי פרשנות זאת ניתן להוסיף לבניין רק שתיים וחצי קומות שהן פטורות מהיטל השבחה. מנגד עמדה הפרשנות המרחיבה, שהייתה נהוגה עד לדיון זה, שלפיה ניתן יהיה לנצל את כל זכויות התב"ע שבבניין וכל הקומות הנוספות תהיינה פטורות מהיטל ההשבחה. עמדתו זו של היועץ המשפטי לממשלה יצרה בלבול ואי ודאות אצל היזמים והקבלנים אשר חששו שגישתו תפגע בקידום פרויקטים אלה. המועצה הארצית לתכנון ובנייה דנה בנושא וקיבלה החלטה לאמץ את הפרשנות המרחיבה מצד אחד, ומצד שני יוטל היטל השבחה על 13 מ"ר לכל אחת מהדירות שנוספו בפרויקט מכוח התב"ע הקיימת. היטל זה יאפשר לרשויות המקומיות לקבל הכנסה מסויימת. את הפשרה הזאת הצליח להעביר במועצה, אביגדור יצחקי, יו"ר מטה הדיור. המועצה הארצית לתכנון ובנייה הנחתה את מינהל התכנון להכין תיקון לתמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה על פי החלטת המועצה.
למאמר המלא