פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38מרץ3
יוזמת חקיקה לצמצום הסדרים כובלים עם בעלי דירות
Ynet

האגף להתחדשות עירונית במשרד הבינוי יחד עם משרד המשפטים מקדמים חוק להסדרת תופעת המאכערים בפרויקטים של התחדשות עירונית, אשר פועלים להחתמת בעלי הדירות בהסכמי טרום-התקשרות, לפעמים תוך הבטחת תמורה לא ריאלית, אך אין בכוונתם לבצע את הפרויקט ורק למכור את הפרויקט ליזם אחר. לעיתים ההסכמים כאלה כובלים את בעלי הדירות ללא מגבלת זמן וגורמים לכך שפרויקטים של התחדשות עירונית מתעכבים לזמן או שלא יוצאים כל לפועל. הצעת החוק תיצור הבחנה בין אלה העוסקים בהחתמת בעלי דירות על הסכמים ראשוניים אותם ימכרו ליזם מבצע לבין היזמים עצמם, ותגדיר לוחות זמנים לתוקפו של הסכם טרום-התקשרות כולל אבני דרך לביצועם. הצעת החוק תטפל גם בדיירים סרבנים בפרויקטים של פינוי בינוי.


למאמר המלא