חיים קוסובסקי-שחור ושות’קישור לאתר אינטרנט
משרד וותיק מאד המדורג כאחד המובילים בתחומי הנדל"ן וההתחדשות העירונית.
טלפון03-6858080
דוא"לoffice@kossowsky.org
פקס03-6859090