משרד עורכי הדין שרקון, בן עמי, רוזנבוים, אשר ושות'קישור לאתר אינטרנט
משרד המתמחה בדיני תכנון ובניה.
טלפון03-5662808
דוא"לoffice@cbralaw.com
פקס03-5662808
פרויקטים