שמעון רייסמן ושות'קישור לאתר אינטרנט
המשרד תומך בליווי עיסקאות של תמ"א 38.
דוא"לoffice@raisman-law.co.il
פקס03-5612014
פרויקטים