ויינברגר ברטנטל ושות'קישור לאתר אינטרנט
מתמחים בתכנון ובנייה. למשרד מומחיות משפטית וכלכלית בליווי וייזום תוכניות תמ"א 38.
פקס03-6129187