גרוס - אירני עורכי דיןקישור לאתר אינטרנט
המשרד מלווה דיירים לקבלת היתר בנייה במסגרת תמ"א 38, קיימת חטיבה מיוחדת במשרד המתמחה בנושא זה.
דוא"לgross_ir@zahav.net.il